عکس راتا الویه_آش
تو یخبندان شهرم
منیژه
۱۹
۹۷۵

راتا الویه_آش تو یخبندان شهرم

۲۳ بهمن ۹۸
💖 چهارشنبه تون
💫عالی و پراز موفقیت
❄️الـــهي
💖امروزتـــون
💫پر از بهترينها
❄️و غــرق خوشبختی باشيد
💖الهی بی دلیل
💫دلِ مهربونتون شاد بشه
❄️الهی کاراتون
💖راس و ريس بشه
💫الهی تنتون سالم
❄️و عاقبتتون بخیر باشه

روزتون زیبا و در پناه خدا 💐
...
نظرات