عکس کیک خاله و خواهرزاده پزواسه تبریک روزپدر
سمیمه
۶۴
۵۹۰

کیک خاله و خواهرزاده پزواسه تبریک روزپدر

۱۷ اسفند ۹۸
به دنبال قشنگترین واژه ها ونابترین کلمات میگردم اما هیچ کلمه و واژه ای نمی تواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند فقط میگویم دوستت دارم پدرم مروارید زندگی ام (این کیک توسط من و خواهرزاده ی گلم المیرا با راهنمایی میلاد جونی واسه تقدیم به تموم مردهای خانواده درست کردیم عزیزای دلم روز همگیتون مبارک مرد کوچولوی زندگیم آرسام خاله روز توهم مبارک عشق خاله😘😘😘😘)
...
نظرات