عکس قندهای رنگی ویژه نوروز
سمانه حبیبی
۱۷۹
۲k

قندهای رنگی ویژه نوروز

۲۶ اسفند ۹۸
#کار_گروهی
#قرار_دوستانه

قند های گوگولی من که برای عید و قرار گروهی درست کردم البته برای خودمون ها و گرنه عید دیدنی رفتن و مهمونی دادن که فعلا کنسله 🙃🙃🙃

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#در_خانه_میمانیم
#قند_رنگی_ویژه_نوروز_۹۹
...
نظرات