عکس  نخوداب
پرواز
۶۹
۱.۲k

نخوداب

۲۷ اسفند ۹۸
روزی که کرونا رفت خواهم امد
و تو را محکم تر از قبل در آغوش خواهم گرفت
فقط خدا کند کسی کم نشده باشد
تا حسرت در آغوش کشیدنش به دلمان نماند
لطفا سالم بمانید نه برای خودتان
برای تمام کسانی میمانند
تا در آغوششان بکشند
...
نظرات