عکس امروز کاچی بجای  پااان....
کبرررری  بجای  کووووکب ...
خاطره
۱۶۸
۲.۷k

امروز کاچی بجای پااان.... کبرررری بجای کووووکب ...

۲ اردیبهشت ۹۹
😅🤕😥بازم من قرار گروهیو یادم رفتتتت...🤦‍♀️.الهی بگم زمینگیر بشی کرونا الهی ...الهی...آخه با این پیامرسان شاد واقعا حواس برا آدم نمیمونه.....حالا شما بلایکین ببینم میتونم یه پانی بدرستم بیام پیشتون🙈😊😉🤦‍♀️

راستی جریان کوکب وکبری رو هم که میدونین...کوکب زن باسلیقه ای بود..کبری هم که کتابشو زیر درخت فراموش کرده بود..امروز از کوکب خبری نیست..منم کبری...که کاچی بیچارم زیر بارون نگاه همگروهیام داره خیس میخوره..اونم اینطوریش🙄😏😏☹☹😏😏😴😴🤕🤕🤔😠🤠🤠🥵😱😵😏😏😏☹☹☹😡 این اخریم فکر کنم خانم مدیر باشه...عصبانی نشین 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️ رفتم دیگه...
...
نظرات