عکس پلو مرغ
فاطمه قادری
۴۷۴
۱.۵k

پلو مرغ

۵ اردیبهشت ۹۹
گفتم یه دونه عکس غذا هم بزارم یوقت فکرنکنین ما شام و نهار فقط شیرینیجات میخوریم😕😕😕 نه بابااااا هر از چندگاهی غذا هم میخوریم😜😜😜😜😝😝😝😂😂😂😂😂😂😂😂

این ناهار خوشمزه، نتیجه ی یک روزیه که بعد از مدتها دختر خوبی شدم، شب خوابیدم و صبح زود بیدار شدم یه نهار خوشمزه واسه اهل منزل پختیدم😉😜😍😅💗
ولی دیگه تا همین حد حوصله م کشید.... هرچی تلاش کردم حوصله زرشک و زعفرون درست کردنم نیومد🙈🙈😂😂😂😂
...