عکس  افطاری

افطاری

۲۶ اردیبهشت ۹۹
افطاری دستپخت خواهر جونم
سوپ جو خامه ای و کتلت گوشت
...