عکس ته چین مرغ تک نفره
رستا
۹۹
۵۶۰

ته چین مرغ تک نفره

۳۱ خرداد ۹۹
#قرار خواهرانه
ممنون از مرضيه عزیز بابت دستور
لینک دستور 👇

https://sarashpazpapion.com/recipe/815b77a398053e5826e4b12edb714372
ببخشید مثل هميشه بدون تزیین 😂
...
نظرات