عکس کیک شکلات
وحیده
وحیده
۱۳۲
۷۸۲

کیک شکلات

۱ ماه پیش
❣خانم‌ها لطفا متن را بخوانید

تا وقتی یاد نگیریم خودمان را دوست داشته باشیم، دیگران هم آنطور که باید، دوستمان ندارند
روی صحبتم با زنانی است که خود را دوست ندارند
میدانید چیست؟
آدم اگر خودش را دوست نداشته باشد،
بد است، اصلا فاجعه است
وقتی رفتید ظرف بشورید، اما دستکش دستتان نکردید، قدر ظرافت دستانتان را ندانستید
یعنی اول از خودتان بعد از طرف مقابل‌تان این اجازه را سلب کردید که از ظرافت دستانتان لذت ببرد
وقتی سر میز غذا، قسمتِ لذیذ آنرا برای دیگران گذاشتید
وقتی همیشه به ته مانده ها قناعت کردید
وقتی همیشه رعایت حال همه را کردید
بجز حالِ خودتان
وقتی هیچ وقت به شما برنخورد
دلخور نشدید، به روی کسی نیاوردید
اجازه هر رفتاری را به هر کسی دادید
یعنی شما خودتان را دوست ندارید
نمیگویم مهربان نباشید
میگویم حالا که با همه مهربانید
با خودتان هم باشید
چه عیبی دارد؟
گاهی هم خود را ترجیح دهید به همه
آنگاه اجازه میدهید دیگران هم شما را دوست داشته باشند...
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
insta:sami_sami_cooking
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون