عکس شکر پاره
leili.a
۲۳۳
۳.۱k

شکر پاره

۲۲ تیر ۹۹
یعنی همه چی تمامی دیگه عزیزم چی بگم در وصفت
خوشگل خوشمزه خوش عکس😍خییلی خوبی تو مرسی که هستی😄 دلنوشته من واسه شکرجونم😅
ورق بزنید تا به خوشمزه جان نزدیکتر شوید😀
همه میدونن دیگه،من و شکرپاره ارادت خاصی به هم داریم😍 ماجراهای من و سمولینا رو که یادتون هست؟☺شکرپاره خونم پایین اومده بود گفتم شما رو هم بی نصیب نذارم از عکساش😋😍
اگه احیانا😃 دلتون خواست و سمولینا نداشتید میتونید آجیش رو درست کنید ایشلیک خانم😆
لینک هر دو رو میذارم
شکرپاره
https://sarashpazpapion.com/recipe/61325823db1cc49d4290c652c6739519
ایشلیک فرینیکا
https://sarashpazpapion.com/recipe/53492c00d971cba6d509d669442ff996
...