عکس خورش قیمه
زارا
۳۹
۳۰۲

خورش قیمه

۲۳ تیر ۹۴
جاتون خالی مثل قیمه های مامان بزرگم شده
...
نظرات