عکس حلوای کاسه(شیرازی)محرم
مرساناگلی
۸۲
۱.۵k

حلوای کاسه(شیرازی)محرم

۸ شهریور ۹۹
نذری مادرم برای تاسوعا.با کمک همدیگه پختیم.با8لیوان آرد برنج.خیلی بیشتر بود دیگه جا نشد تو عکس،لینک دستور👈 https://sarashpazpapion.com/recipe/1e761583e3d2a4e5f3c4f8c41d76bd4a
...
نظرات