عکس آبگوشت لپه
سهیلا
۰
۷۱۶

آبگوشت لپه

۲۲ شهریور ۹۹
وسواسی باشید
در انتخاب
كتابهايى كه ميخوانيد
فيلمهايى كه ميبینید
آدمهايى كه با آنها معاشرت میکنید
موضوعاتی که به آن فکر میکنید

چون اینها غذای روح شما هستند
دلتون شاد از لطف همه دوستان گلم خیلی خیلی ممنونم ❤❤❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏🙏
...