عکس خورشت قیمه بادمجان
OrdiiBhsht
۱۴۸
۹۰۲

خورشت قیمه بادمجان

۲۴ شهریور ۹۹
باید از جنگیدن با مرد اجتناب کرد،
نه صرفاً به خاطر حفظ غرور او
بلکه همچنین به خاطر حراست از شأن و منزلت خود!
هیچ چیز به اندازه‌ی زن شوریده حال و دیوانه؛ بی‌جاذبه و ناخوشایند نیست،
زنی که به جای قدرت زنانه، از قدرت زبانش استفاده می‌کند شهره‌ی آفاق مى‌شود.
جنگیدن، زن را نزد مرد و نزد خودش زشت و ناخوشایند می‌کند.
به زنی باهوش و قوی نیاز است تا مردش را خلع سلاح کند، نه با خشم بلکه با عشق.
مردان خصوصیات زنانه را به دلیل نرمی و لطافت زن قبول می‌کنند و نه به دلیل قدرت او.
🍃زن بودن / تونی کرنت🍃

#خدایا_شکرت
#خورشت_قیمه_بادمجان
...