عکس ترشی کلم قرمز
محبوبه عباسی
۱۰۵
۲.۹k

ترشی کلم قرمز

۱ مهر ۹۹
تقدیم به بانوان هنرمند و نجیب پاپیونی...

زن زیبـاســت ...
چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است...
چه آن زمان که...
خود را می آراید از پس همه خستگیهایش...
چه آن زمان که فریاد می زند
بر سرت و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی...
چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده
و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند...
زن زیباست..
آن زمانی که ...
خسته از همه تُهمت ها و نابرابریها باز فراموشش نمی شود؛
مادر است، همسر است.
زن زیباست ...
زمانی که
زمانی که لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردی ...
زمانی که خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی ...
زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی ...
آری زن زیبـــــاست...
اگر بفهمى....

طرز تهیه
کلم هارو خورد کردم نمک زدم ریختم تو آبکش تا کمی نرم بشه بعد از نیم ساعت ریختم داخل شیشه فلفل سبز تند و ادویه ترشی و سرکه سفید اضافه کردم گذاشتم تا جا بیفته...

از لطف و محبت تک تکتون بی نهایت تشکر میکنم ...
...