عکس مربا به
گندم
۸۸۸
۱.۵k

مربا به

۱۸ مهر ۹۹
طرزتهیه👇
خبر، فرصت تیغ با سینه بود
خبر، پتک سنگین در آیینه بود
خبر آمد و هر چه بر پا شکست
خبر آمد و پشت دریا شکست
خبر، تیشه بر ریشه ی جان گرفت
خبر، از دلم بود و باران گرفت
خبر آمد و چشم این خانه رفت
دلی داشتم شانه‌برشانه رفت
ازدست رفتن خسرو آواز ایران ،استاد محمد رضا شجریان،
تسلیت باد💔
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به ،شکر،جوهر لیمو ،وانیل،مواد این مربا هستن ،گلاب وزغفران وهل نریختیم ،چیه همش هرچی مرباهست زعفران وگلاب میزنیم ،به خودش خیلی مرباش خوشرنگه دیگه این زعفران چیه،ینی توپاپیون بگرد هرچی مربا داریم زعفران وگلاب داره،مربا باید طعم میوه ومزه ی اصلیش حفظ بشه ،از طرفیم گلاب وزعفران خرج اضافین
‌لینگ دستور👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/371sre9ttjtsb97r7v5i1n0oahaqpcg8

#مربا #مربابه #مربای_به #مربا_به #صبحانه
...
نظرات