عکس کشک بادمجان کبابی
سهیلا
۱۳
۷۹۹

کشک بادمجان کبابی

۸ آبان ۹۹
سپاسگزاری و قدردانی ﭘﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺭﻫﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ...

ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﻮ سپاسگزار ﺑﺎﺷﯽ،
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ نخواهی داشت.،

ﺍﮔﺮ ﺩﺭﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ از خودت، اطرافیانت وﺧﺪﺍ سپاسگزار باشی .

ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﮕﺮﺩ!...

ﭼﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ از خودت یا دیگران قدردانی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ خواهد داد.

"" سپاسگزاری از خود، دیگران و خدا ﭘﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ
✔️ با خودت تکرار کن؛

امروز حالِ دلِ من از هر نظر خوب و عالیست و اجازه می دهم کائنات وقایعِ شگفت انگیزش را به من نشان بدهد.

خدایا سپاسگزارم 🙏
...
نظرات