عکس کوکو سبزی
کوثر‌ _ م
۲۴
۶۴۷

کوکو سبزی

۱۹ آبان ۹۹
واسه اولین بارخوشمزه بود.همیشه ازجذب روغنش میترسیدم، همسرم زخم معده داره چربی خوب نیست واسش به اصرار خودش درست کردم😊
...
نظرات