عکس #شیرینی_مشهدی
#شیرینی_مربایی
Zohreh goli73
۴۱
۶۰۵

#شیرینی_مشهدی #شیرینی_مربایی

۲۰ آذر ۹۹
دختربختیاری 🌹

قسم به برنوم به اسبو زینوم
مثال دودر بختیاری گل نبینوم
به روز جنگ اگوی برنو بلندن
غیرت دارن اگوی ، تیرن فشنگن
دودر مینا بسر تو افتخاری
مثال گل منه فصل بهاری
ندارن کم ز مردون ، دورگل ایل
زنن چشمون ناپاکه به شمشیر
سوارن دورگل برنو به دستوم
اگون مردی بیا میدون که هستم
مثال کوگ کوهسار هی اخونه
مونوم لایق ترین دخت زمونه

تقدیم نگاه زیباتون 🌹
...
نظرات