عکس خورشت بامیه

خورشت بامیه

۲۳ آذر ۹۹
#خورشت_بامیه #خورش_بامیه #بامیه 👌😍😋
🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷
#انگیزشی☺️✌️
یکی از راه های بدست آوردن شادی؛
آن است که
دیگران را شاد کنی!
و یکی از بهترین
راههای شاد کردن دیگران
آن است که
خودت شاد باشی!
❤💚💜💛💙❤💚💜💛💙
...
نظرات