عکس ژله انار
نیکا
۱۴
۱.۲k

ژله انار

۳۰ آذر ۹۹
#ژله_انار
ژله آلوئه ورایاانار:۲بسته
اناردون شده:دولیوان
آب جوش:۳لیوان
روغن :به اندازه ی کافی برای چرب کردن قالب
انارراازقبل دون می کنیم قالب راچرب کرده دوبسته ژله ی آلوئه ورارابا۳لیوان آب جوش مخلوط می کنیم وروی حرارت کتری بن ماری کرده تاژله کاملاشفاف بشه وقتی ذرات ژله حل شدازروی حرارت برمیداریم کمی که خنک شدداخل قالب یه مقدارژله ریخته ومیذاریم توی یخچال تانیم بندبشه وقتی نیم بندشدانارهاراداخل ژله ی آلوئه وراریخته وخوب مخلوط میکنیم وبعدآروم روی ژله ی نیم بندشده میریزیم ومیذاریم توی یخچال تابسته بشه حدوددوتاسه ساعت کافیه تاخوب بسته بشه بعدازداخل یخچال بیرون مییاریم باچاقودورژله راآزادمیکنیم وظرف سروژله راخیس کرده وروی قالب میذاریم یه مقدارزیرآب گرم میگیریم قالب راوژله رابرمیگردونیم یه ایده ی خوب وکم خرج وراحت برای شب یلداان شاالله درست کنیدولذت ببریدعزیزان🙏🏻😍
من این سری باژله ی اناردرست کردم وخوشرنگ تروخوشمزه ترمیشه
سفارش یلدایی مشتری همیشگی وعزیزم👌🏻😍
...
نظرات