عکس کیک اسفنجی
کافه عصرونه
۱۵
۱.۵k

کیک اسفنجی

۳ بهمن ۹۹
یک چیزهایی هست که شما هیچ وقت نخواهید فهمید. چیزهای به ظاهر کم اهمیتی مثلِ اینکه چه کسی، در کدام تاریخ، توی تونلِ شماره چندِ کدام جاده با گوش دادن به چه
موسیقی ای یادتان کرده است.
...
نظرات