عکس کلوچه فومن بازاری
مامسین
۲۸
۶۴۲

کلوچه فومن بازاری

۸ بهمن ۹۹
کلوچه فومن خوشمزه با دستور سوزان شریعت عزیزم😙😙 ولی خوب این بار میخوام با دستور پاپیون درست کنم این دفعه دوست دارم معز کمتر و نون بیشتر باشه ..چای ترش خوشرنگ و ببیند وجدانن ولی دیگه درست نمیکنم 😅بگید چرا چون با اینکه با کلوچه خوردم بدجوری فشارم افتاد و سردرد بدی گرفتم یکی نیست بگه میدونی فشارتو میندازه چرا میخوری 😅
...
نظرات