عکس آبگوشت
کورد بانو
۲۶۹
۱.۸k

آبگوشت

۲ ماه پیش
👈❣چند روز مانده به پایان سال ۱۳۹۹ بیایید که ﺩﻋﺎ کنیم هیشکی ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ، ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ

🕊❣ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ
ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ

🕊❣ﺩﻋﺎ کنیم هیشکی ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ؛ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ

🕊❣ﺩﻋﺎ کنیم هیشکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ؛ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ

🕊❣ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ

🕊❣و ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه..
توی این روزهای آخر سال
دوتا جمله هست باید بهت بگم
اول تشکر برای بودنت در سال گذشته
دوم ارزوبرای داشتن در سال اینده
وقتی کاری انجام نمیشه حتما خبری توش هست
وقتی مشکل پیش بیادحتما حکمتی داره
وقتی کسی از دست میدی حتما لیاقت تو رو نداشته
وقتی تو زندگی زمین بخوری
حتما چیزی هست که باید یاد بگیری
وقتی بیمار میشی حتما
جلو یه اتفاق بدتر گرفته میشه
وقتی دیگران بهت بدی میکنن حتما وقتشه تو خوب بودن خودتو نشون بدی
وقتی اتفاق بدی واست
پیش میاد حتما داری امتحان پس میدی
وقتی همه درها به روت بسته میشه حتما خدا میخواد پاداش بزرگی بابت
صبر و شکیبایت بهت بده
وقتی سختی پشت سختی میاد
حتما وقتشه روحت متعالی بشه
وقتی دلت تنگ میشه حتما
وقتشه با خدای خودت تنها باشی.
اسفند داره تمام میشه وقت
کوچ کردن به فروردین رسید
وقت بخشیدن و صاف کردن دل پس ببخش اگر نگاهی یا صدای یا زبانی بد دلت رو زخمی کرد
پیشاپیش سال نو مبارک دوستان عزیزم

http://goo.gl/VNHHJS
...
نظرات