عکس برشتوک نخودچی شکلاتی
vida.k
۱۶۵
۱.۷k

برشتوک نخودچی شکلاتی

۴ هفته پیش
#شیرینی_عیدنوروز #ویژه_نوروز
ورق زدنیه هموطن
با دستور خوب شیرین جون (شایلی). دستور رو دوبرابر کردم بهم ۷۵ تا برشتوک داد.
https://sarashpazpapion.com/picture/809e8668a5304b097815bb88842045a1
...
نظرات