عکس سبزی پلو با ماهی
vida.k
۲۸۸
۱.۴k

سبزی پلو با ماهی

۳ هفته پیش
سبزی پلو با ماهی سرخو با سیرترشی نمیدونم چند ساله. 🤭🤭🤭🤭 کی کی کی کی
#سبزی_پلو #ماهی #سبزی_پلوباماهی #پیازترشی #پیاز_ترشی #ترشی_پیاز #سیرترشی
...
نظرات