عکس آش دوغ سرعین

آش دوغ سرعین

۲۲ فروردین ۰۰
سلام سلام🙌🙌🙌

پیکچر مربوط به ۱۳فروردین ۱۴۰۰

که در منزل بودیم و آش دوغ درست کردم 👌👌👌
...
نظرات