عکس کرم کارامل زعفرانی

کرم کارامل زعفرانی

۲۶ فروردین ۰۰
بالا رفتن سن حتمی است...
اما اینکه روان تو پیر شود بستگی به خودت دارد!

زندگی را ورق بزن...!
استکان استکان چای را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش.

مبادا،مبادا!
زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری دوست من

پایان آدمیزاد
نه از دست دادن معشوق است!
نه رفتن یار!
نه تنهایی!
هیچ کدام پایان آدمی نیست

آدمی آن هنگام تمام میشود و دلش پیر شود
که دنبال رویاهایش نرود...

شاد باش و شاد کن و لذت ببر
زندگی کوتاهست.

#محبوبه_عباسی
#کرم_کارامل_زعفرانی
#رمضان۱۴۰۰
...
نظرات