عکس کرم کارامل
محبوبه عباسی
۶۸۶
۵.۷k

کرم کارامل

۷ مهر ۰۱
همرنگ جماعت نشو!
باید،
متفاوت بیندیشی!
متفاوت ببینی!
متفاوت تصمیم بگیری !
متفاوت اقدام کنی!
تفاوت تو با دیگران است که تو را از آنها متمایز می کند.
تمایز، از نشانه های وجود بِرَند شدن است.
هر برندی که می بینی یا می شناسی، اگر در آنها دقت کنی، وجود تفاوت و متمایز بودن آنها را با رقبایشان، متوجه می شوی.
برای داشتن این تفاوت اما، باید تسلط کامل بر روی پتانسیل ها، ضعف ها و قدرت های خودت داشته باشی.
وقتی شناخت تو از خودت کامل باشد، باعث می شود که تو خودت باشی و خاص و ویژه بودن خودت را بشناسی و باور کنی.
بنابراین این قانون را به خاطر بسپار و به آن عمل کن؛
متفاوت باش ...!👌

#محبوبه_عباسی
#کرم.کارامل
...
نظرات