عکس شامی کباب
آتــنــا
۹
۱۶۸

شامی کباب

۳ هفته پیش
واسه رسیدن به آرزوهات
تمام تلاشت را بکن...

اگر ثابت قدم باشی
و با علاقه و باور قلبی

برای هدفت تلاش کنی
مطمئن باش بهش می رسی

هیچ چیز غیر ممکن نیست ...

...
نظرات