عکس ترشک مخلوط

ترشک مخلوط

۴ اردیبهشت ۰۰
سلام سلام🙌🙌

بازم پیام بازرگانی وسط زولبیا بامیه های رمضان😌

یهو دلم ترشک خواست و دست به کار شدم هر چی داشتم ریختم با اب کم یکم پخت بعد بهش نصف لیوان رب انار توی یک لیوان اب حل کردم اضاف کردم گذاشتم جاافتاد وبعدش یخچال خنک شددد و نوششش جان😋😋😋

...
نظرات