عکس ترشک

ترشک

۱۱ اردیبهشت ۰۰
این پستو تقدیم میکنم به اجی مبی گلم برای تولدش شرمنده کیک نیست ولی خوشمزه تره😜
https://sarashpazpapion.com/user/5f157f75439674.37436119
تولدت مبارک خوشگلم 😍از طرف ساقدوشت😜🙃😉
این فعلا آخرین پستمه😊
خدانگهدارتون🥺😘
...