عکس نان شیره خرما
مصی
۱۰۶
۳.۱k

نان شیره خرما

۱۲ اردیبهشت ۰۰
#ویژه رمضان
این نان فوق العاده خوشمزه وپوک است این نان خوشمزه تایید شده اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/c9726d74ccbcdc10e01497c982bbb1d7
...
نظرات