عکس ته چین انگشتی
soniya
۹
۲۶۹

ته چین انگشتی

۲۰ مرداد ۹۴
ته چین انگشتی
رو اجاق درست کردم ته دیگشم ب علاقه خودم سیب زمینی چیدم
...
نظرات