عکس ته انداز مرغ
Ghazaleh
۳۸
۸۹۰

ته انداز مرغ

۲۷ اردیبهشت ۰
#قرارگروهی #قرار_گروهی

💛خدایا دردا از بالا کوچیک دیده میشن..
💛بیا مسائل و رو در رو حل کنیم..!!!!

#ته_چین #ته_انداز #ته_انداز_مرغ
...
نظرات