عکس سالاد شیرازی بقچه پیچ
قورمه سبزی
Chef Zahra
۱۹۹
۷۷۹

سالاد شیرازی بقچه پیچ قورمه سبزی

۳ مرداد ۰
عینِ مَرگ است اگر بی تــــو بخواهَد بروَد،
او ڪه از جانِ خودَت دوست تَرش میداری

#علیرضا_آذر

#قورمه_سبزی و #نکات
https://sarashpazpapion.com/picture/957203656b0db29b25f6316c3ce6e14b

...
نظرات