عکس قیمه بوشهری
#قرارحسینی

قیمه بوشهری #قرارحسینی

۲۵ مرداد ۰۰
#قرارگروهی
🖤آشپزی به وقت عشق🖤
#قرارحسینی
ظهرهای تاسوعا و عاشورا که بابام🧔🏻 از هیئت میومد خونه، ظرف غذا تو دستش داشت
ما هم میدویدیم میرفتیم تو بغلشون 👨‍👧
ظرف غذا رو ازشون میگرفتیم ومیرفتیم پیش مامان👩‍👧 که داشتند لباس سیاهامون 🧥رو میشستند برای بعد از ظهرش تا دوباره باهم بریم روضه
مامانم ظرفارو میگرفتنو میبردن آشپزخونه.
اونجا با وسواس خاصی درشو باز میکردند، زیر لب یه چیزی میگفتند و غذا رو بینمون تقسیم میکردند🍛
مواظب بودن حتی یه دونه برنج تو ظرف جا نمونه
اون روز تو خونه سفره مینداخت
به بابام میگفتند، اینطوری زیر پاشون نمیریزه اگه هم بریزه معلومه، همشون رو جمع میکنم
فکر نکنین خسیس بودند، نه اون غذاها براش یه جور دیگه بود
بعد از غذا هم ظرف یکبار مصرفا رو میبردند وپای باغچه میشستند میگفتند اینم سهم درختا🌳🌲
ته مونده ی سفره رو،که ما ریخته بودیم میذاشتند واسه پرنده ها🦜🕊🦢
اینقدر حرمت داشت این ظرفا تو خونه ی ما
❤بله یک چنین مادر دلبری دارم من❤#قرارحسینی
...
نظرات