عکس خورش قیمه
محبوبه عباسی
۵۸۹
۵.۵k

خورش قیمه

۹ اردیبهشت ۰۲
حالِ خوب می خواهی ؟!
یاد بگیر رویِ پایِ خودت بایستی ،
به خودت تکیه کنی و همه کاره ی دنیای خودت باشی .
دلت که گرفت ، دنبالِ گوشی برایِ شنیدن و دستی برایِ نوازش نگردی
و خودت درمان دردها و بی کسیِ خودت باشی .
از هیچ کس توقعی نداشته باش !
توقع داشتن از آدم ها ، جز اینکه باعث رنجش و مانعِ ابتکار و خودباوری ات باشد نتیجه ی دیگری ندارد !
سعی کن فقط روی خودت ، و توانمندی های خودت حساب کنی ...


#محبوبه_عباسی
#قیمه
...
نظرات