عکس مربا هلو انجیری
کورد بانو
۱۶۴
۱.۹k

مربا هلو انجیری

۱۵ شهریور ۰۰
💫
من یک به یک به خدا میگویم،شما یک به یک بگو آمین.شاید خدا پا در میانی کرد...
شاید حال همه کمی بهتر شد!هر کسی،همانجا باشد که دلش هست.مرور خاطرات،خنده روی لبها بیاورد،نه غم در چشمان.دلی،جایی بی تاب دلداری نباشد...
اگر خدا نخواست و نشد،پس لطفا یک خواست بهتر را بخواهد و بشود،معلق و معطل نگذارد.آمدن های منتهی به رفتن،آمدنی نداشته باشند تا ختم به رفتن شوند و اگر آمدنی، منتهی به رفتن شد،مهرش هم هر چه زودتر برود.مبادا بنده ای،با خیال کسی، بیخیال عالم بشود.کسی بیاید،بماند،نرود...
میان تمام نخواستن ها،دل بلرزد،دل بخواهد.خدایا،در این دوره و زمانه صبوری عجیب سخت است،قسمت را آدم صبور میتواند منتظر باشد.خدایا من صبور نیستم،معجزه میخواهم که اتفاقی رخ دهد،معجزه ای یهویی برای بهتر شدن حال همه ما...

#الهی_آمین
...
نظرات