عکس ته انداز مرغ
نرگس رمضانی
۹۳
۱.۷k

ته انداز مرغ

۱۵ شهریور ۰
کمی ته انداز مرغ برشته شد ولی طعم ومزه عالی داشت ،البته این برشته شدن بخاطر ماستی بود که به برنج زده بودم وکف قابلمه پهن کرده بودم
...
نظرات