عکس ته انداز مرغ

ته انداز مرغ

۱۳ مهر ۹۷
سلام 🙋🙋🙋واما در اين پست يه خواهش ازتون دارم وخواهش ميکنم که خواهشموووو رد نکنيد 🤣😂😂


آقا چون دوستانم زيادن بخدا بيشتر وقتااا قاطي ميکنم. که کي کجا زندگي ميکنه کي چنتا بچه داشت وکي اسمش چي بود. ...
ازتون ميخوام در اين پست يه بيووو مختصر از خودتون بهم بديد. ..
اسمتون وتاريخ تولدتون وشهر ي که ساکنيد 😁😁😁

ممنونم ميشم جون من سر سري رد نشيد 😊😊😊


امروز که سي سالم شد رفتم پاي آينه پايين چشمم ديدم يچيزي سفيده هي سعي کردم پاکش کنم نميرفت زوم کردم ديدم مژمه. ....😭😭😭😭


حالا چرا مژم سفيد شده 😔😔😔


حس غريبي دارم سي سالگي خيلي برام سنگينه آخه من هنوز ديوونم وخل بازي وبچه بازي در ميارم. ..😝
واسم دعا کنيد عاقل بشم 🤣😁😁😁😁
واما ته چين مرغ من که تهشم مرغ گذاشتم. ..يکم مرغاي تهش زيادي برشته شد ولي انصافي طعمش محشر بوددااااااا😁😁😁😁😁
...
نظرات