عکس خورش آلو زرشک با مرغ
النا☆
۲۵۲
۱.۲k

خورش آلو زرشک با مرغ

۱۴ مهر ۰۰
#☘ورق بزنیدعزیزای دلم☘#خیلی خوشمزه شد دستورش تو پاپییون هست زرشک کم ریختم چون دخترم زیاد دوست نداره همونم رفت زیر ظرف مشخص نیس😅 جای دوستای گلم خالی😘💜🍀🍁🍃🍀🍁🍃🍀🍁🍃🍀🍁🍃🍀🍁🍃
...
نظرات