عکس خورش آلو زرشک با مرغ

خورش آلو زرشک با مرغ

۱۰ اردیبهشت ۰۲
#مهمان زنعموجان،در مشهد،،، خورش خیلی خوشمزه ای شده بود،با آلوبخارا فراوان...جاتون خالی...
#تشکر از همراهی همیشگیتون دوستای خوبم
...
نظرات