عکس شله زرد
Fareqمامان مَأوا
۲۱۱
۲.۲k

شله زرد

۲۹ مهر ۰
#شله_زرد#خیرات#زعفران#خلال_بادام#خلال_پسته

گاهی نباش.....
خودت رو بردار و کمی دورتر از قافله بایست،
وجودت رو از همه آدمهای اطرافت دریغ کن....
ببین چه کسی نبودنت رو حس میکنه؟!
چه کسی حواسش به حالات و احوالات توست؟!
سکوت کن و منتظر بمان و ببین کدام آدم با معرفتی برای پیدا کردن تو ،پس کوچه های تنهایی ات رو زیر و رو میکنه؟!
کدامشان نگرانت میشه؟!
و اصلا چه کسی،برای نگه داشتن تو، به خودش زحمت میده؟!
اگر نبودی و دیدی آب از آب روزمرگی شون تکون نخورد،تعجب نکن!
رسم آدمها همینه؛
اگر بودی که هیچ....
اگر نبودی،دیگران هستند!!!
این تویی که باید عاقل باشی و خودت رو برای چنین جماعت بی تفاوت و بی عاطفه ای خرج نکنی....!
#نرگس_صرافیان_طوفان
...
نظرات