عکس نان فطیر
آشپزخونه نگار
۱۵۳
۱.۹k

نان فطیر

۲۳ آبان ۰۰
من هنوز فزق بین نون ها رو نفهمیدم
فقط بعضیاش مغز داره بعضیاش هم بی مغز
من که همه رو به یه چشم میبینم
#نان_فطیر #نگار۶٩
...
نظرات