عکس کیک اسفنجی شکلاتی
sedi
۲۳۴
۲.۲k

کیک اسفنجی شکلاتی

۱۴ آذر ۰۰
منتظر چه معجزه ای هستی!؟
معجزه خودت هستی
وقتی زیر پل شکست هایت متوقف نمی شوی
وقتی پاهایت از ادامه دادن خسته نمی شود
آن زمان که مایوس شده ای
آن زمان که احساس بی کسی کرده ای
و تمام دنیا روی سرت خراب شده است
معجزه خودت هستی وقتی در اوج ناباوری
پله های پیروزی را با پاهای خسته از زندگی
قدم می زنی ...
...
نظرات