عکس فرنی زعفرانی
رویا۱۳۴۸
۹۶
۱.۵k

فرنی زعفرانی

۱۹ آذر ۰۰
📚 کاسه آش با یک وجب روغن

ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می یافت تا ثواب ببرد.
رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می شدند و هر یک کاری انجام می دادند.
خلاصه هر کس برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای ایوان می نشست و قلیان می کشید و از بالا نظاره گر کارها بود.
سر آشپزباشی ناصرالدین شاه در پایان کار دستور می داد به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد
کسانی را که خیلی می خواستند تحویل بگیرند روی آش آنها روغن بیشتری می ریختند.
واضح است آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و آن که مثلا یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می کرد حسابی بدبخت می شد.
به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می شد به او می گفت بسیار خوب بهت حالی می کنم دنیا دست کیه... آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.


زینب که باشی
زینت پدری✨
و زندگی برادر
و پرستار همه اهل حرم💐

میلاد عمه سادات حضرت_زینب کبری(س) و روز_پرستار مبارک باد 🌸🍃


#دسر ایرانی#تنقلات#فرنی#فرنی زعفرانی#دستور کاربر عزیز و دوست داشتنی تارا جان
...
نظرات