عکس کیک اسفنجی
لنا.
۳۵
۱.۴k

کیک اسفنجی

۲ بهمن ۰
روز مادر بر تمامی مادران پاک سرزمینم مبارک

چال گونه ندارد
چشم‌هایش رنگی نیست
روانشناسی هم نمی‌داند اما
فرشته سیرت است
مادر صدایش می‌کنیم
همه زندگیش را پای ما گذاشته است
ما را خوب می‌فهمد
خوب کردن حال ما را بلد است
شبیه هیچکس نیست
مهربانیش
حرف هایش
نگاهش
سکوتش
حتی لبخندش هم با همه فرق دارد
مادر آسمانی است
مثل تکه ای از بهشت

فاطمه_صحرایی
...
نظرات