عکس حلوای زعفرانی
fatemeh.1384
۰
۱۳

حلوای زعفرانی

۱۷ بهمن ۰۰
آرد رو تفت دادم و روغن و کره رو اضافه کردم
در ضمن میزان روغن رو خیلی کمتر کردم و باز هم حلوای خوش بافتی شد.
...