عکس شربت نارنج غلیظ
آشپزخونه نگار
۷۳۳
۲.۴k

شربت نارنج غلیظ

۱۸ فروردین ۰۱
با دستورپخت خودم اینم لینکش

https://sarashpazpapion.com/recipe/3e8452c7ffb1d8eae6bc8f9f519ad7d5

خیلی خوشمزست، خواستم ویدئوشو بسازم نارنجا خیلی کم آب بودن خجالت کشیدم 🙈

#شربت_نارنج_غلیظ #شربت_نارنج #شربت #نارنج #آشپزخونه_نگار #نگار۶٩
...
نظرات